Buro Hennie Dekker Meten is weten...

Kwaliteitmeetsysteem VSR-IMPO


VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs
Een schone school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf. Op basis van dit uitgangspunt is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrokkenen uit het veld (o.a. schoolbesturen en schoonmaakbedrijven) gesproken over een plan van aanpak om dit doel gezamenlijk te bereiken. De gekozen aanpak is tweeledig, ze bestaat namelijk uit:
* ontwikkelen schoonmaakkaart
* ontwikkelen controlesysteemDe schoonmaakkaart gaat onder meer in op de gegevens van de school. Om te controleren of afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen, is door VSR een indicatief meetsysteem voor het primair onderwijs ontwikkeld. Met dit systeem kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de technische schoonmaakkwaliteit, zoals omschreven op de schoonmaakkaart, wordt nagekomen. De controle zal uiteindelijk resulteren in een voldoende of een onvoldoende.Het VSR-IMPO kwaliteitmeetsysteem is door ons volledig geautomatiseerd op de smartphone en tablet. Het is een uitstekende tool voor een leverancier van schoonmaakdienstverlening om het schoonmaakproces te bewaken.Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is.
Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.