Buro Hennie Dekker Meten is weten...

Nulmeting


Een nulmeting is bedoeld om de schoonmaakkwaliteit van dat moment te beschrijven. Tijdens een nulmeting wordt benoemd of er sprake is van achterstallig onderhoud ten aanzien van de schoonmaakdienstverlening. De rapportage kan gebruikt worden om helderheid te verschaffen naar de verschillende betrokken partijen; opdrachtgever en huidige en toekomstige dienstverlener. Op basis van het rapport kunnen door betrokken partijen werkafspraken gemaakt worden, om zodoende te komen tot een voor ieder gewenste staat van oplevering.